White Pine - Skeleton Lake, Ontario
acrylic on panel, 12" x 12" (Sold)


        
 previous         next